مختصری درباره ما

گروه راه سلامتی خاص خراسان رضوی در دی ماه سال 1391 فعالیت خود را به منظور کمک به تامین تمام یا قسمتی از هزینه های درمانی کودکان زیر 16 سال مبتلا به بیماری خاص در بیمارستان دکتر شیخ آغاز نمود.هم اکنون این گروه در بیشتر بیمارستان های دولتی فعالیت دارد..

نگارخانه


کمک هزینه تحصیلی