مرکز جامع اوتیسم

مرکز جامع اوتیسم

آذر ۱۶, ۱۳۹۷

اهداف مرکز

مرکز جامع اوتیسم با مدیریت گروه راه سلامتی و با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری گروه روانپزشکی ، و ایجاد یک کارگروه منسجم با […]
آذر ۶, ۱۳۹۷

عضو آزمایشی مرکز اوتیسم

عضو آزمایشی مرکز اوتیسمعضو آزمایشی مرکز اوتیسمعضو آزمایشی مرکز اوتیسمعضو آزمایشی مرکز اوتیسمعضو آزمایشی مرکز اوتیسم