اخبار

دسامبر 29, 2020

کلینیک ای بی باحمایت گروه راه سلامتی

دسامبر 29, 2020

توزیع_غذای گرم به خانواده های تحت پوشش گروه راه سلامتی

دسامبر 29, 2020

توزیع اذوقه_به خانواده های تحت پوشش

اکتبر 2, 2020

کلینیک ای بی باحمایت گروه راه سلامتی

اکتبر 2, 2020

کلینیک اوتیسم باحمایت گروه راه سلامتی

جولای 24, 2020

مهربانی ادامه دارد..

جولای 24, 2020

یازدهمین کلینیک اتیسم به همراه بیست و یکمین توزیع اذوقه به همت گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

توزیع اذوقه به خانواده های تحت پوشش گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

درمان‌دندانپزشکی کودک تحت حمایت گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

اهدایی گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

اهدایی گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

گروه راه سلامتی ، اتیسم

از سال٩٧ کلنیک فوق تخصصی اوتیسم ،در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر ، فعالیت می کند، حمایتهای مالی و معنوی خیریه گروه راه سلامتی، وهمکاری معاونت […]
جولای 10, 2020

طرح حامی مهربان-کودکان اتیسم گروه راه سلامتی