اهداف مرکز

✅ واکسیناسیون و اوتیسم، هیچ ارتباطی ندارند
دسامبر 6, 2018
گزارش شماره ۱۹ ” نوزدهمین کلینیک اوتیسم در بیمارستان اکبر”
دسامبر 7, 2018
نمایش همه

اهداف مرکز

مرکز جامع اوتیسم با مدیریت گروه راه سلامتی و با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری گروه روانپزشکی ، و ایجاد یک کارگروه منسجم با گروههای کار درمانی٬ گفتار درمانی٬ پزشکی اجتماعی و کودکان، آغاز به کار نموده است.

هدف اصلی از راه اندازی مرکز٬ انسجام فعالیت های آموزشی٬ پژوهشی٬ درمانی و مدیریتی در حوزۀ اختلالات طیف اوتیسم می باشد.

مجموعه علمی و مؤسسین این مرکز با در نظر داشتن نیازها و شرایط٬ ابتدا تلاش کردند که به درک اجمالی مسائل و مشکلات موجود در این حوزه نائل شوند.

در این جهت نشست های متعددی با صاحب نظران و دست اندرکاران برنامه های مرتبط با اوتیسم و نیز والدین کودکان مبتلا برگزار گردید تا وضعیت موجود تعیین گردد و نارسایی ها تشخیص داده شود.

حاصل این هم اندیشی ها تدوین یک برنامۀ راهبردی اولیه برای انسجام بخشی و رفع نارسایی ها در این حوزه بود.

این برنامه با مرور عمومی منابع جهانی در این زمینه آغاز می شود و با جمع بندی نظرات صاحب نظران٬ نارسایی های موجود را عرضه می کند.

سپس به مرور راهکارها برای رفع مشکلات می پردازد و متناسب با آن اهداف٬ وظایف و چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت مرکز را ترسیم می کند.

 

تیم دست اندرکاران علمی و اجرایی این مجموعه به طور اکید بر این باورند که ارتقای خدمات و برنامه ها جز با همکاری های میان بخشی امکان پذیر نخواهد بود و بر این اساس تلاش می کنند که مجموعۀ مدیریتی واحدی را در این حوزه در سطح استان پایه ریزی نمایند.

شکل گیری و پایداری این مجموعۀ مدیریتی مستلزم تعریف دقیق وظایف و نقش های هریک از نهادهای مرتبط می باشد.

به این دلیل اگرچه این مرکز با تلاش گروه های علمی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است٬ اما همراهی سایر نهادها و ایفای نقش مؤثر آنان در مدیریت مجموعه٬ ضرورتی اساسی است که امید است در آینده ای نزدیک به در قالب یک سند استانی محقق گردد تا از هدر رفتن منابع و امکانات در مسیرهای موازی جلوگیری گردد و نهایتاً هدف اصلی که بهبود وضعیت کودکان مبتلا به اوتیسم و خانواده های آنان است جاری گردد.