حمایت ازخانواده های دارای فرزند چندقلو با حامیان خاص خودشان

 

الف) هزینه درمانی ودارویی

ب) شیرخشک وپوشک ولباس