پروژه دهکده راه سلامتی

تعریف پروژه دهکده راه سلامتی

گروه راه سلامتی از ابتدای سال ۹۶ تصمیم به ایجاد یک مجموعه درمانی و توانبخشی کودکان مبتلا به بیماری های خاص، معلولین و کمک به خانواده‌های آنها همراه با بخش‌های جنبی گرفت.

محل احداث این مجموعه در زمینی به مساحت ۶ هکتار ، در شمال غرب شهر مشهد در نظر گرفته شده است.

مدت زمان ۵ سال برای ساخت و اجرای این پروژه پیش بینی شده است.

 

بخش‌های مختلف پروژه

۱- اداری

۲- درمانی

۳- پشتیبانی (خدماتی و خوابگاهی)

۴-  توانبخشی

۵- تفریحی – ورزشی

۶- آموزشی (کارگاه های آموزشی ، مدرسه طبیعت و . . .)

 

اهداف اصلی اجرای پروژه عبارتند از :

  • کمک به بهبود شرایط زندگی کودکان دارای بیماری های خاص
  • کمک به بهبود شرایط زندگی خانواده های بیماران
  • ایجاد چرخه های پایدار حمایتی از کودکان دارای بیماری های خاص در جامعه
  • کمک به توسعه خدمات نیکوکاری در راستای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی
  • ایجاد شناخت و رابطه بهتر میان بیماران خاص و خانواده های آنان با فضای عمومی جامعه