کمک به درمان ودارو کودکان بیماریهای خاص زیر۱۶ سال

 

 

الف) کمک به خرید سمعک وکاشت حلزون شنوایی کودکان ناشنوا وکم شنوا

ب) کمک هزینه کاردرمانی کودکان با بیماری CP

چ) کمک هزینه گفتار درمانی کودکان با بیماری CP

د) کمک هزینه دارو و آزمایش کودکان با بیماری CF

ه) کمک هزینه دندانپزشکی ودارو درمان معلولین آسایشگاه فیاض بخش

و) معرفی کودکان  به دندانپزشکان حامی

ز) تامین نان برای کودکان سلیاک

ح) کمک هزینه دارو و آزمایش کودکان با بیماری دیابت

ی) کمک هزینه دارو و آزمایش کودکان با بیماری کلیوی

ک) کمک هزینه دارو و آزمایش کودکان آسایشگاه شهید بهشتی

ل) کمک هزینه دارو و آزمایش وشیر خشک کودکان PKU

م) کمک هزینه عمل چشم پزشکی کودکان در بیمارستان خانم الانبیاء

ن) اهدایی به کودکان سرطانی گروه محک

ض) پرداخت ماهیانه جهت دندانپزشکی کودکان خیریه مرتضی علی توس

ص) اهدایی ماهانه جهت دارو به بیماران بهزیستی توسط داروخانه ۲۲ بهمن وکمکهای جنبی به کودکان بهزیستی

ث) کمک به درمان و دارو کودکان بیمارستان ابن سینا

ق) کمک به درمان و دارو و آزمایش کودکان بیمارستان دکتر شیخ

ف) کمک به درمان و دارو و آزمایش کودکان تالاسمی

ع) کمک به درمان و دارو کودکان بیمارستان اکبر