parallax background

گروه راه سلامتی خاص خراسان رضوی

معرفی راه سلامتی

گروه راه سلامتی خاص خراسان رضوی در تاریخ ۹۵/۱۰/۹ با پروانه شماره ۲۵۱۳۶/۱/۳۸ و شماره ثبت ۵۳۱۱ فعال شد.فعالیت های این گروه توسط عالیه عطار به عنوان مدیر عامل به همراه زهرا معاون ،از سال ۱۳۹۱ با تامین هزینه دارو و درمان کودکان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد آغاز شد.این گروه یکی از اعضای گروه مشارکت های مردمی بیمارستان دکتر شیخ، بیمارستان ابن سینا و عضو گروه بانوان بانی،عضو هیئت مدیره گروه های حمایت از کودکان بیماری های کلیوی، کیمیا،بانوان حامی بیمارستان امام رضا(ع)،و حمایت از بانوان دانشگاهی می باشد.این سازمان مردم نهاد با هیئت مدیره ۱۳ نفره و اعضای هیئت امنای ۸۰ نفره و بدون فعالیت های سیاسی و حزبی با هدف آرامش و آسایش کودکان بیمار در بیمارستان های دولتی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می نماید.