حامیان

گروه های حامی، که با حمایت خود به ما در انجام خدمت رسانی بهتر به کودکان تحت پوشش گروه راه سلامتی خاص خراسان رضوی کمک می کنند.
در صورتی که تمایل دارید شرکت یا سازمان شما هم از حامیان ما باشد با شماره ۰۹۱۵۳۰۹۴۳۱۶ تماس بگیرید .