آموزش مهارتهای اجتماعی

آموزش مهارتهای اجتماعی

آگوست 5, 2019

”سومین سمینار گروه راه سلامتی: جعبه ابزار موفقیت ۳“

تنها موجى که هیچوقت ازجوش و خروش نمى افته موجِ خداست همه ى جریان هاى زندگیتو به موجِ خدا بسپار به امید روزى سراسر عشق و […]