معرفی اوتیسم

معرفی اوتیسم

ژانویه 4, 2019

معیارهای اختلال طیف اوتیسم بر اساس نظام تشخیصی DSM 5

‏A: فرد به طور دایم و در موقعیت های مختلف، در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی مشکل دارد و این موضوع را معیارهای زیر نشان میدهد: […]
ژانویه 9, 2019

اختلالات رشد عصبی

اختلالات رشد عصبی گروهی از بیماری ها هستند که در دوره رشد و عموما در اوایل دوره رشد یعنی قبل از دوره مدرسه شروع شده و […]
فوریه 1, 2019

اولین گردهمایی مادرانِ طیف ای بی و اوتیسم

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و […]