بیماری

اکتبر 15, 2019

سی و دومین کلینیک ای بی ۶

  این جا باغ عاطفه است درختان احساس، شکوفه کرده اند بر گلبرگ های ایمان، شبنم محبت چکیده است پرنده های نیکوکاری، فضای باغ را از […]
نوامبر 2, 2019

” سی و دومین کلینیک ای بی ۲“

  این جا باغ عاطفه است درختان احساس، شکوفه کرده اند بر گلبرگ های ایمان، شبنم محبت چکیده است پرنده های نیکوکاری، فضای باغ را از […]