معلم

مارس 6, 2018

بزرگداشت مقام معلم

یکی از زیبا ترین و آموزنده ترین بخش های جشن بزرگداشت مقام معلم، اجرای برنامه توسط مددجوی  هنرمند پروانه ای عزیزمان بود که اشک شوق را […]