گروه راه سلامتی

جولای 1, 2020

کلینیک کودکان اتیسم گروه راه سلامتی

جولای 1, 2020

کلینیک کوکان ای بی گروه راه سلامتی

ج
جولای 2, 2020

اهدایی گروه راه سلامتی به بیماران و پرسنل بخش کرونا بیمارستان قائم

جولای 10, 2020

اهدایی گروه راه سلامتی به پرسنل و بیماران بخش کرونا بیمارستان اکبر

جولای 10, 2020

اهدایی های گروه راه سلامتی(بیمارستان ناظران)

جولای 10, 2020

طرح حامی مهربان-کودکان اتیسم گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

گروه راه سلامتی ، اتیسم

از سال٩٧ کلنیک فوق تخصصی اوتیسم ،در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر ، فعالیت می کند، حمایتهای مالی و معنوی خیریه گروه راه سلامتی، وهمکاری معاونت […]
جولای 17, 2020

اهدایی گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

درمان‌دندانپزشکی کودک تحت حمایت گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

توزیع اذوقه به خانواده های تحت پوشش گروه راه سلامتی

جولای 17, 2020

گروه راه سلامتی